El·lipsi a dosPlaça de l'Almirall.
Carrer de Sant Esteve.
Trinitaris amunt,
el cos és ja un vol de falzies
voltant la seua torre
fins que,
pacient,
ell para l'enfilat
amb què l'atrapa
cada migdia furtiu.
Encara són a temps
i lluny de malcorar-se...

Permeteu-los l'el·lipsi
que els menaria a l'ara.