D'un temps ençà


Només es coneix qui s'escolta i es parla.

Qui es calla s'ignora entre deserts i dubtes,
entre silencis i defallences.
(Manel García Grau)

D'un temps ençà
ja no m'ignore.
I és greu arrossegar
aquest retard,
i tràgic,
com ho és plorar
d'enveja alexitímica
als peus dels mots
dels qui, més savis,
es van atendre a temps.
Ells, elles,
no deixaren
les paraules estantisses
a les eres del ventre.
Ells no evitaren.
I ara tu em dius,
com un ídol compassiu,
que no patisca,
amb el teu cor cal·ligràfic
que he endevinat enorme.

Una de tantes fronteres

No sé si sabré transgredir

-transcendir?-

algun cop

la frontera del jo.

El meu jo,

-algun cop ja ho he dit-

és un melic immens,

una mar d'Aral estesa,

d'una sequedat surreal,

persistent a tancar-se

a les vores

a l'aigua escampada

escorça enllà del món.

Té sentit, així doncs,

seguir emplenant

amb imatges i mots

aquest discret sepulcre

ornamentat de lletres?

Què em sé jo.

Tan sols sóc un melic

o un vast pèlag erm.

Potser ni tan sols

resulta pertinent

formular cap pregunta.